Privacybeleid

Privacy statement Auto service Rosenberg

Auto Service Rosenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.autoservicerosenberg.nl

Martin@AutoServiceRosenberg.nl

De Steiger 74 H,

1351AE Almere

telno 06 103 364 88

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Auto Service Rosenberg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft via het contact- of afsprakenformulier op de website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Kenteken auto(‘s)

– Merk en Type auto(‘s)

– meldcode en chassisnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Auto Service Rosenberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen, sms’s of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het maken van offertes, bestellen van onderdelen, maken van werkorders en facturen en afhandelen van uw betaling.
  • Auto Service Rosenberg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte(s).
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclameaanbiedingen
 Geautomatiseerde besluitvorming en dataopslag

Auto Service Rosenberg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Auto Service Rosenberg) tussen zit.

Auto Service Rosenberg gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen voor de verwerking van de persoonsgegevens:

  • Onze eigen website voor het doorsturen van een afspraak- of
  • Online Garage Software : In deze software worden de klant en voertuig gegevens opgeslagen die nodig zijn voor het maken van offertes, bestellen van onderdelen, maken van werkorders en facturen.
  • RDW website: Deze website wordt gebruikt voor de afmeldingen van APK keuringen;hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van het kenteken, meldcode en chassisnummer.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Auto Service Rosenberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Alle NAW gegevens, telefoonnummer, Emailadres en voertuig gegevens  inclusief de onderhoudshistorie worden maximaal 7 jaar bewaard na uw laatste bezoek aan onze garage om u weer snel en adequaat van dienst te zijn als u binnen die periode weer bij ons langs komt. De persoons- en voertuiggegevens die verwerkt zijn in de financiele administratie worden conform de wettelijke regels van de belastingdienst 7 jaar bewaard. De NAW gegevens die u opgeeft via de website worden slechts een beperkte periode bewaard om contact met u op te nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Auto Service Rosenberg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals b.v. bij het afmelden van de APK keuring of  de belastingaangiftes.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Auto Service Rosenberg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en/of te (laten) corrigeren Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Auto Service Rosenberg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computer-bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar martin@autoservicerosenberg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Auto Service Rosenberg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Auto Service Rosenberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via martin@autoservicerosenberg.nl

Onze diensten Auto Service Rosenberg is een veelzijdige garage. U kunt voor al u zaken wat met de auto te maken heeft bij ons terecht